Prace deweloperskie

Prace deweloperskie obejmują:

1.Prace hydrauliczne

  • Centralne ogrzewanie grzejnikowe oraz kotłownia
  • Ogrzewanie podłogowe
  • Jastrych z izolacjami przeciwwilgociowymi oraz termicznymi
  • Instalacja elektryczna
  • Punkty elektryczne
  • Instalacja alarmowa
  • Punkty telefoniczne
  • Punkty podłączenia do komputera
  • Punkty TV
  • Zasilenie budynku w energię elektryczną
4.Tynki wewnętrzne gipsowe lub cementowe- wapienne
5.Ocieplenie dachu
6.Płyty kartonowo-gipsowe
7.Ocieplenie elewacji z tynkiem + parapety zewnętrzne
8.Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
9.Podjazdy
10.Balustrady
Tak wykonany dom jest przygotowany do prac wykończeniowych.